Download e-book for iPad: Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne by Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi

By Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl

ISBN-10: 9144054114

ISBN-13: 9789144054117

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att fungera som en karta över yrkets innehåll och skall kunna användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Först ges en presentation av yrkets framväxt, ett mer övergripande teoretiskt ämnesinnehåll samt sjukvårdens lagstiftning och agency. Den andra delen är en fördjupning av några av sjuksköterskans olika kompetens- och ansvarsområden.

Show description

Read Online or Download Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

Similar medicine books

Download e-book for iPad: Health Care Information Systems: A Practical Approach for by Karen A. Wager, John P. Glaser, Frances Wickham Lee

This most generally used textbook within the box has been completely revised and up-to-date to mirror alterations within the health and wellbeing care and the renewed concentrate on well-being care info expertise tasks. new chapters conceal Federal efforts to reinforce caliber of sufferer care by using future health care details expertise and procedure issues.

New PDF release: Diffusion-Weighted MR Imaging of the Brain

Diffusion-weighted MR imaging is greatly authorised as a way to spot stroke, hence permitting swift and potent remedy. over the last 4 years, those specialist authors have provided over 30 shows and clinical reviews on diffusion-weighted imaging on the RSNA and the yank Society of Neuroradiology (ASNR), and greater than 10 of those shows were famous through particular awards.

Download e-book for iPad: Oxford handbook of geriatric medicine by Lesley K Bowker; James D Price, (Physician); Sarah C Smith,

In an getting older inhabitants, geriatric drugs has turn into crucial to basic perform, and to emergency and common inner medication within the health center atmosphere. ailments are extra universal within the older individual, and will be really tough to evaluate and to regard successfully in a box that has constrained proof, but makes up a considerable share of the paintings of such a lot clinicians.

Extra info for Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Example text

Ett indelningssätt är att skilja mellan sekulär (icke-religiös) och religiös h u manism. Den sekulära humanismen vänder sig emot religiösa och övernaturliga förklaringsmodeller av verkligheten, medan den religiösa accepterar övernaturliga företeelser och skeenden i världsbilden. l F Ö R FAT 2 I B A C K S P E G E L N - EN H I S T O R I S K ÅT E R B L I C K Under de fyra epokerna ställdes olika krav på sjuksköterskan när det gäller egenskaper, förhållningssätt, kunskaper, utbildning och uppgifter.

I Paris tog nunnor från Augus­ tinerorden över vården på hospitalet och vården präglades av caritastan­ ken, dvs. att kärleken till en annan människa skulle vara grundläggande. Dessa nunnor ägnade sig enbart åt sjukvård, de arbetade utan lön och var livegna i så måtto att de inte fick röra sig utanför sjukhuset. Under renässansen på 1500-talet splittrades den kristna kyrkan genom Luthers protestantiska lära. Tron sågs nu som viktigare än handlingar och det var bönen, inte handlingar, som gav Guds förlåtelse.

2007). Kritisk praktik - ett redskap för forsknings­ anknytning. Konferens Paper. Vårdpedagogikens mångsidighet. Mälar­ dalens Högskola. Lannerheim, L. (1994). Syster blir till - en sociologisk studie om sjuksköters­ keyrkets framväxt och omformering. (Akad. ). Göteborg: University of Gothenburg. Larsson, I. (2008). Patient och medaktör. Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras. (Akad. ). Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet. Göteborg: Acta Universitatis Gotho­ burgensis.

Download PDF sample

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne by Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl


by Daniel
4.0

Rated 4.21 of 5 – based on 27 votes